Liberálně-konzervativní akademie ®

Liberálně-konzervativní akademie byla zahájena v akademickém roce 2003/2004. V září 2018 byl zahájen již 16. ročník s 34 posluchači.

Liberálně-konzervativní akademie je jednoročním mezioborovým neakreditovaným studiem ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, politického marketingu, práva, komunikace a veřejné prezentace. Dlouholetým partnerem LKA je Nadace Konrada Adenauera

"Liberálně-konzervativní akademie" je registrovanou ochrannou známkou CEVRO, z.s.

Studium sestává z devíti přednáškových bloků, rozdělených do dvou semestrů. Všech devět bloků probíhá v sobotu.

Každý předmět je rozdělen do třech tematických bloků. Každý přednáškový den je zpravidla  věnován dvěma předmětům.

Studium je zakončeno složením vědomostního testu, sepsáním eseje na zvolené téma a její obhajobou. Absolventi obdrží "Diplom Liberálně-konzervativní akademie". 

Školné (příspěvek na provozní náklady - školné, studijní materiály, oběd a malé občerstvení) LKA činí 6.000,- Kč.

Kurzy

Ekonomie

 • Tržní systém a jeho fungování
 • Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
 • Směna, mezinárodní obchod a obchodní politika
 • Tržní konkurence, monopol a antimonopolní politika
 • Peníze a inflace
 • Platební bilance a měnový kurz
 • Centrální banka a měnová politika
 • Veřejné rozpočty a veřejný dluh

Mezinárodní vztahy

 • Mezinárodní systém
 • Aktéři mezinárodních vztahů
 • Mezinárodní organizace
 • Evropská unie
 • Stát, národní zájmy, zahraniční politika
 • Mezinárodně-politické perspektivy ČR 
 • Bezpečnostní politika ČR

Politologie

 • Podstata politiky
 • Teorie demokracie
 • Politické (vládní) systémy
 • Politické strany 
 • Systémy politických stran   
 • Politický systém České republiky a jeho problémy
 • Volby a volební systémy v teorii a praxi

Politický marketing

 • Možnosti využití marketingových metod v politice
 • Marketingové řízení politických stran 
 • Role výzkumů veřejného mínění v politice
 • Marketingová komunikace
 • Příprava a realizace reklamní kampaně
 • Budování politických značek
 • Kreativita v reklamě
 • Public relations a vztahy s médii

Právo

 • Ústavní systém ČR
 • Soudní  systém ČR
 • Trestní právo v ČR
 • Soukromé právo v ČR
 • Komunitární právo
 • Veřejná správa v ČR

Komunikace a veřejná prezentace

 • Vybrané kapitoly ze sociální psychologie
 • Teorie komunikace
 • Prezentační dovednosti

Časové schéma Liberálně-konzervativní akademie:

 

čas    předmět 
09.00 - 10.45    1. hodina prvního předmětu 
11.05 - 12.50    2. hodina prvního předmětu 
12.50 - 13.50     Oběd
13.50 - 15.35   1. hodina druhého předmětu 
15.55 - 17.40    2. hodina druhého předmětu 

 

 

Absolventi LKA o LKA:

Pavel Bělobrádek
bývalý místopředseda vlády, předseda KDU-ČSL, absolvent LKA 2009/2010
V Liberálně-konzervativní akademii jsem se opět přinutil ke studiu, vyslechl jsem od špičkových přednášejících inspirativní fakta a stanoviska, která mi, doufám, poslouží k lepšímu kritickému úsudku, k lepším dovednostem i k přímému použití v praxi.

Jan Čechlovský
bývalý poslanec PČR za ODS, absolvent LKA 2007/2008
Znáte ta předsevzetí, že si vyhradíte pro sebe jeden volný den v měsíci, kdy budete pouze číst odbornou literaturu a rozšiřovat své povědomí v oborech jako ekonomie, politologie, mezinárodní vztahy či právo? Takto samoorganizovaná rozhodnutí nebývají vždy systematická, a proto z vlastní zkušenosti mám dobrou radu - přihlaste se ke studiu Liberálně konzervativní akademie.

Marie Žiláková
manažerka ODS, absolventka LKA 2003/2004
Absolvování Liberálně-konzervativní akademie mě motivovalo ke studiu na CEVRO Institutu v Praze, obor Politologie a mezinárodní vztahy.

Jaroslav Poláček
volební manažer TOP 09, absolvent LKA 2006/2007
Liberálně-konzervativní akademiepro mě byla příležitostí poznat nové lidi a navázat kontakty, které mi pomáhají dodnes. Pomohla mi pochopit, jak důležité je, když se někdo v politice rozhodne prohloubit své vzdělání a v neposlední řadě jsem byl příjemně překvapen vysokou úrovní přednášejících.

Iveta Táborská
bývalá starostka Vsetína za ODS, absolventka LKA 2003/2004
Když jsem nastupovala do právě otevřené Liberálně-konzervativní akademie, netušila jsem, že právě zde si vytvořím základy pro svou budoucí práci. Možnost třídit si své dosavadní znalosti, zkušenosti a myšlenky díky přednáškám renomovaných lektorů, diskuzí se spolužáky a zajímavými lidmi  byla neocenitelná. I tato zkušenost přispěla k rozhodnutí se po letech vrátit jako student CEVRO Institutu.

 

V roce 2011 CEVRO zahájilo projekt Liberálně-konzervativní akademie II, která je určena výhradně absolventům jednoroční LKA. Jedná se o jednodenní kurzy, které prohlubují znalosti v některém z oborů společenských věd nebo se věnují aktuálním tématům, která hýbou politickým děním. V roce 2011 proběhly semináře "Sociologická znalost v politice" nebo "Finance a EU". V roce 2012 se pak uskutečnily semináře "Nový občanský zákoník" a "Jak se tvoří politiky". V roce 2013 byla LKA II věnována společenskému vystupování a tzv. memory trainingu. Na jaře 2014 se konal seminář "Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství", za účasti Matthiase Kleina, člena MIT (hospodářského sdružení CDU/CSU). V listopadu 2014 pak proběhl seminář "Demokracie - 25 let poté". V roce 2015 byla LKA II věnována tématu subsidiarity. Tématem semináře v roce 2016 byla problematika regionální politiky a regionálního rozvoje, o rok později účastníci diskutovali o konzervativních hodnotách pro 21. století. V rámci nejaktuálnějšího semináře LKA II, který proběhl v červnu 2018, bilancovali někdejší absolventi členství ČR v EU a debatovali o výzvách a budoucím směřování evropské integrace. 

® Liberálně-konzervativní akademie je ochrannou známkou CEVRO.